“Jesienny Hałabała”- konkurs plastyczny dla przedszkolaków

 

Regulamin konkursu plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta i Gminy Pilawa

„Jesienny Hałabała”

I. Organizatorem konkursu jest Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie.

II. Cel konkursu:

 • propagowanie wśród dzieci twórczości Lucyny Krzemienieckiej
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci ,
 • popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

III. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat z terenu Miasta i Gminy Pilawa,
 • każde przedszkole może przesłać po pięć prac z każdej kategorii wiekowej,
 • technika pracy – dowolna płaska,
 • format pracy: A4 lub A3,
 • prace należy dostarczyć do 20 października 2017 roku do

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie lub filii bibliotecznych w Gocławiu, Trąbkach lub Puznówce,

każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko dziecka,

– wiek dziecka,

– nazwa i adres placówki (kontakt telefoniczny i e – mailowy),

– imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 • Komisję powołuje Organizator.

Ocena i wyniki konkursu:

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie prace według:

– kategorii wiekowych:

 • 4- latki,
 • 5- latki,
 • 6- latki,

zwracając uwagę na pomysłowość, samodzielność pracy dziecka oraz walory estetyczne prac.

 • wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 października 2017 roku na stronie internetowej mgokpilawa.pl oraz na facebookowym fanpejdżu biblioteki,
 • nagrody zostaną dostarczone do placówek szkolnych.