Patriotyczny konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Niepodległości

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA KARTKĘ POCZTOWĄ “Z ORŁEM BIAŁYM W TLE”.

ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie

CELE KONKURSU:
1. Propagownie tradycji patriotycznych .
2. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego,
2. Pobudzenie inwencji twórczej przez wprowadzenie do prac elementów związanych z historią Rzeczpospolitej.
3. Rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej.
4. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji patriotyczno-historycznej związanej z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski.
5. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych
dzieci.

ZASADY KONKURSU:

1. Tematyka prac:
Prace plastyczne o tematyce patriotycznej w formie kartki pocztowej (kompozycja plastyczna płaska i półprzestrzenna), nawiązująca tematycznie do wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości. W każdej pracy powinien być zawarty symbol Orła Białego.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – kategoria wiekowa:
a) 7-9 lat (I-II klasa)
b) 10 -11 lat (III-IV)
3. Należy wykonać projekt widokówki okolicznościowej.
Praca musi mieć format A5 lub A4 ( inne formaty nie będą rozpatrywane).
4. Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna, wszelkiego rodzaju wyklejanki.
5. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie (bez pomocy rodziców, nauczycieli i innych osób trzecich) i nie nagradzane wcześniej w innych konkursach.
6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
7. Jury konkursowe przyzna nagrody – I, II, III miejsce w każdej kategorii.
8. Prace konkursowe powinny zawierać:
Imię i nazwisko oraz wiek autora
Nazwę, adres, telefon placówki
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
9. Prace należy dostarczyć do 15. 05. 2018 r.

KALEJDOSKOP
ul. Letniskowa 4
08-440 Pilawa

lub

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie
ul. Przedszkolaków 2
08-440 Pilawa

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do 31 listopada 2018 r.

Informacje o konkursie zostaną umieszczone także na stronie www.mgokpilawa.pl
Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie OBCHODÓW 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI, które odbędzie w grudniu, 2018 r.
Podczas Dni Pilawy, w czerwcu, odbędzie się plenerowa wystawa prac nadesłanych na konkurs.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Koordynator konkursu:
Beata Bylinka tel. 606 108 952
Monika Czajka tel. 691 384 735