Warsztaty pisarsko – dziennikarskie dla gimnazjalistów z Trąbek (7.11.2012)

W ramach programu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno – edukacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, objętej honorowym patronatem Prezydenta RP, w Trąbkach odbyły się bezpłatne warsztaty pisarsko – dziennikarskie. Do miejscowej Filii Bibliotecznej 7 listopada zaprosiliśmy gimnazjalistów, którzy przez ponad 2 godziny intensywnie pracowali, wzmacniając swe kompetencje komunikacyjne i językowe. Zajęcia miały charakter multimedialny i prowadzone były przez osoby ze Stowarzyszenia Dziennikarzy i Dokumentalistów, które mają duże doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą. Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymali materiały szkoleniowe, dyplomy i książki.

To już drugie takie warsztaty. Pierwsze miały miejsce kilkanaście dni wcześniej w Pilawie.