„Życie jest zbyt cenne nie daj się zabić”- przegląd spektakli profilaktycznych. (23.11.2012 r.)

Życie jest zbyt cenne nie daj się zabić”- pod takim hasłem w tym roku odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł.” Najważniejszym celem kampanii, trwającej od 2002 r. jest promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosów, narkotyków i bez przemocy.

Miasto i Gmina Pilawa uczestniczy w akcji od 9 lat, natomiast po raz 3 odbył się przegląd spektakli profilaktycznych. W tym roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, pojawili się uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy i to właśnie oni byli oceniani przez jury, w którego składzie byli: przewodnicząca GKRPA – Danuta Szostak, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Halina Kuszpit, dyrektor MGOK- Sylwia Zakrzewska, ksiądz Kazimierz Momont- proboszcz parafii Gocław, Beata Całka -Kierownik Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Jury oceniało: dobór treści, wartości artystycznych i wkład pracy, sposób zaangażowania w tworzenie rekwizytów. Pierwsze miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce za spektakl „Ktoś mnie ocalił” przygotowanym pod kierunkiem Agnieszki Głaszczki i Magdy Młot. Drugie miejsce należało do Publicznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach za przedstawienie „Jak indiańskie kobiety rozprawiły się z ognistą wodą”-opiekunem była Izabela Dziwiszek. Natomiast trzecie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Gocławiu.

Wyróżnienie przyznano Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie, której uczniowie pod kierunkiem Agnieszki Zawadki i Karoliny Siwek przygotowały przedstawienie pt.: „Papieros Twój wróg” według kabaretu „Starszych Panów”. Laureaci otrzymali czeki pieniężne.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała również nagrody dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej za udział w konkursie plastycznym zatytułowanym „Świat palacza widziany oczami dziecka”.

Przekaz jaki niesie ze sobą kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” co roku angażuje uczniów do przygotowania krótkich scenek teatralnych, mających na celu pokazanie innym jakie są skutki uzależnień. Miejmy nadzieję, że nawet czas jaki poświęcają na przygotowanie się do występu zapadnie im w pamięci i utwierdzi w przekonaniu, że uzależnienie to samotności cierpienie. A przecież nie warto sięgać po coś, co spycha nas na sam dół- „Życie jest zbyt cenne, nie daj się zabić”.