Niedziela Palmowa

Foto Dariusz Kędziorek

Tegoroczna Niedziela Palmowa w Pilawie, miała wyjątkowo uroczysty charakter. Ponad 400 osób wzięło udział w procesji, która około godziny 12 wyruszyła sprzed budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wcześniej wikariusz parafii MB Kodeńskiej w Pilawie ks. Mariusz Szyszko odczytał fragment Ewangelii według św. Mateusza oraz poświęcił palmy. W tym roku były one nadzwyczaj piękne. Wszystko to z powodu konkursu na największą i najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną palmę, ogłoszonego przez MGOK oraz proboszcza par. Pilawa ks. Andrzeja Banasiuka. Niepowtarzalny charakter procesji nadała również barwna inscenizacja wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Najmłodsi przebrani za dzieci jerozolimskie, przez całą drogę do kościoła parafialnego rzucali gałązki, na wzór mieszkańców opisanych w Piśmie Świętym, którzy w ten sposób cieszyli się z wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Uczestnicy procesji wzięli udział we mszy św., kończącej ćwiczenia rekolekcyjne w parafii Pilawa. Po zakończeniu Eucharystii na wszystkie dzieci, biorące udział w procesji czekał słodki upominek. Palmy przygotowane na konkurs, pozostały w świątyni, gdzie zostaną ocenione przez jury. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w kościele parafialnym w Wielki Czwartek.

 

Licznie zgromadzeni parafianie i goście z sąsiednich dekanatów poprzez uroczystą procesję, stroje dzieci nawiązujące do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat i inscenizację wjazdu Jezusa do Jerozolimy, zostali w sposób szczególny wprowadzeni w atmosferę wydarzeń Wielkiego Tygodnia.