Dzieci z Trąbek zaśpiewały Ojcu Świętemu

 Trwając w radosnym czasie dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, w Pilawie i Trąbkach odbyły się koncerty poświęcone nauczaniu i pamięci naszego Wielkiego Rodaka. W dwa majowe wieczory, kościoły w tych miejscowościach wypełniły się publicznością, która przyszła na koncert dedykowany Ojcu Świętemu. Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Trąbek, przygotowane pod kierunkiem nauczycielki muzyki Haliny Wójcik oraz przy pomocy p. Małgorzaty Flont, zaprezentowały m.in. „Hymn rodziny szkół Jana Pawła II”, „Litanię do Jana Pawła II” czy utwór „Lolek”. Treść piosenek dodatkowo wyświetlana była na ekranie, by każdy obecny mógł się włączyć we wspólny śpiew, co też chętnie czyniono. Ogromny entuzjazm publiczności wywołała wiązanka utworów góralskich, podczas śpiewu których, chór dziewczynek przywdział kolorowe chusty charakterystyczne dla tego regionu. Zarówno publiczność w Pilawie, jak i w Trąbkach nagrodziła występujących owacjami na stojąco.