Warsztaty pisarsko-dziennikarskie dla gimnazjalistów

Pilawscy i trąbkowscy gimnazjaliści wzięli udział w kolejnej edycji projektu „Wspólny mianownik” w ramach Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP. Warsztaty, które odbyły się 3 października w MGOK oraz PG w Trąbkach, poprowadziły dziennikarki ze Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat.

Warsztaty miały na celu wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i językowych młodych ludzi. Prowadzące koncentrowały się na temacie słów znikających z języka i zmian zachodzących w języku, które są odzwierciedleniem zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Młodzież bawiła się słowami, szukała anagramów, ćwiczyła swoje zdolności komunikacyjne, nauczyła się, jak pytać i jak słuchać robiąc wywiad, czy  jak znaleźć dobry temat na artykuł.

Zajęcia miały charakter multimedialny, uczestnicy bezpłatnie otrzymali materiały szkoleniowe i dyplomy poświadczające udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Warsztaty pisarsko – dziennikarskie odbyły się na terenie gminy po raz drugi.