Muzyczno-profilaktyczne spotkanie dla młodzieży cz. II

7 marca młodzież gimnazjalna z Pilawy i z Trąbek miała okazję wysłuchać drugiej części koncertu hip-hopowej grupy Full Power Spirit, w ramach programu „Znajdź pomysł na siebie”, który miał miejsce w Publicznym Gimnazjum w Pilawie.
W czasie spotkania była mowa o ważnych życiowych wartościach takich jak wolność, miłość, akceptacja, szczęście, które w życiu młodego człowieka wstępującego powoli w dorosłość nabierają nowego znaczenia oraz o tym, w jaki sposób nasze wybory wpływają na życie nasze i postrzeganie świata.
Koncert zorganizowany był przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz parafię pw. M.B. Kodeńskiej w Pilawie.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„