Przegląd spektakli teatralnych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

Przegląd spektakli teatralnych, w ramach ogólnopolskiej kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2016” organizowany dla szkół z terenu naszej gminy, w tym roku odbył się pod hasłem: „Nie ulegam nałogom – kroczę wolną drogą” dla szkół podstawowych oraz „Alkohol, narkotyki, używki, to droga do nikąd” dla gimnazjum. W przeglądzie uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe oraz obydwa gimnazja.

Komisja w składzie:

1. Bernarda Mikos -Sekretarz Miasta i Gminy w Pilawie

2. Danuta Kalinowska – aspirant Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie

3. Józef Rulak – Kierownik Posterunku Policji w Pilawie

4. Danuta Szostak – Przewodnicząca GKRPA

5. ks. Kazimierz Momont – Proboszcz Parafii w Gocławiu

6. Anna Grzegrzółka-Woźniak- Kierownik MGOPS w Pilawie

7. Marek Andrzejczyk – Radny Rady Miejskiej w Pilawie

przyznała następujące lokaty:

W kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce zajęła PSP w Trąbkach oraz czek w kwocie 700 zł

II miejsce zajęła PSP w Puznówce oraz czek w kwocie 600 zł

III miejsce zajęła PSP w Gocławiu i ex aequo PSP w Pilawie oraz czeki w kwocie 500 zł

W kategorii gimnazja:

I miejsce zajęło PG w Trąbkach i otrzymało nagrodę pieniężną w kwocie 700 zł

II miejsce zajęło PG w Pilawie i czek na 600 zł.

Jednocześnie zostały ocenione prace plastyczne, biorące udział w konkursie „Gdybyś mógł, co zmieniłbyś w swojej okolicy?”

Prace oceniała komisja w składzie:

1. Danuta Szostak – przewodnicząca GKRPA

2. Marta Włastowska – członek GKRPA

3. Krystyna Pawłowska- członek GKRPA

4. Beata Bylinka – instruktor plastyki w MGOK w Pilawie

5. Monika Czajka – instruktor w MGOK w Pilawie

Na konkurs wpłynęło 61 prac ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy:

Po dokonaniu oceny prac, komisja postanowiła przyznać nagrody, zgodnie z regulaminem, następującym uczniom:

W kategorii klas 0-1:

I miejsce: Piotr Bylinka, PSP Puznówka

II miejsce: Michał Zduńczyk, PSP Gocław

III miejsce: Dominik Karczmarczyk, PSP Puznówka

W kategorii klas II:

I miejsce:Bartosz Dąbrowski, PSP Trąbki

II miejsce: Małgorzata Reda, PSP Puznówka

III miejsce: Marysia Zalewska, PSP Puznówka

W kategorii klas III:

I miejsce: Zuzia Grzeszczak, PSP Trąbki

II miejsce: Alicja Trzpil, PSP Trąbki

III miejsce: Zuzia Piętka, PSP Gocław

Wyróżnienia przyznano: Salwa Filip kl.0 -PSP Puznówka, Maja Baran kl.II – PSP Trąbki, Dominika Miętus kl.III- PSP Gocław.

Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe (książki) oraz nagrody pocieszenia.

Organizatorami przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy UMiG w Pilawie, Urząd miasta i Gminy w Pilawie, oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w którym 25. 11. br. odbył się przegląd.