Wiosenny konkurs recytatorski dla przedszkolaków

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
dla dzieci w wieku przedszkolnym z Miasta i Gminy Pilawa

,,Przyszła do nas Pani Wiosna”

Organizatorem konkursu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności.
  Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,
 • każde przedszkole typuje sześcioro dzieci (po dwoje z każdej kategorii wiekowej) wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych. Wyjątkiem jest Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Pilawie, które z powodu większej liczby oddziałów ma prawo do wytypowania po 4 dzieci z każdej kategorii wiekowej.
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce wiosennej,
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie do dnia 21 marca ( załącznik 1)
 • Konkurs recytatorski odbędzie się Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilawie 23 marca o godzinie 10.00.

Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora dokona oceny wg

 • kategorii wiekowych:

– 4-latki

– 5-latki

– 6-latki

oraz następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój )

 

Załącznik nr 1

 

Imię i nazwisko uczestnika/ wiek:…………………………………………………………………………………………………………

Tytuł utworu i autor: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa placówki jaką reprezentuje uczestnik : ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko:……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ wiek:…………………………………………………………………………………………………………

Tytuł utworu i autor: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa placówki jaką reprezentuje uczestnik : ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko:……………………………………………………………………….