Orkiestra dęta w Pilawie

ORKIESTRA DĘTA W PILAWIE

– próby odbywają się we wtorki i piątki w godz. 17.30-20.00
– kapelmistrzem jest Krzysztof Czajka

adres mailowy: orkiestrapilawa@gmail.com
telefon: 25 685 61 31 w. 25

Korespondencję pocztową prosimy kierować na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie
Al. Wyzwolenia 124
08-440 Pilawa

Z dopiskiem
Orkiestra Dęta OSP PILAWA

 

Próby orkiestry odbywają się w każdy wtorek i piątek od godz. 17.30 do 20.00 w sali na pierwszym piętrze nowego budynku strażnicy. Zapraszamy młodzież szkolną, jak również osoby dorosłe, które zechciałyby rozwijać swoje zainteresowania w tym jakże pięknym i ciekawym kierunku.

Grupa tamburmajorek prowadzona jest przez P. Katarzynę Karczmarczyk w każdy wtorek i piątek od godziny 16.00 do 17.30 w Hali sportowej Szkoły Podstawowej w Pilawie.

Grupa Mażoretek prowadzona jest przez p. Katarzynę Szydlik w każdą sobotę o godzinie od godz. 14.00 do 15.30 w Hali sportowej Szkoły Podstawowej w Pilawie.

 

Z historii orkiestry …

Orkiestra dęta w Pilawie została powołana do życia w 1908 r. W ciągu tak długiego czasu, jak to w życiu bywa, w jej działalności przewijały się lepsze i gorsze dni. Najtrudniejszym okresem jej istnienia była jednak okupacja hitlerowska, w czasie której orkiestra utraciła niemal wszystkie instrumenty, ale również co gorsze, śmierć poniosło kilku członków orkiestry. W początkowym okresie starsi muzycy uczyli młodzież. Wśród tej młodzieży rozpoczynającej swój staż orkiestrowy był m.in. grający niemal do dziś w orkiestrze p. Jerzy Łubian. W pierwszych latach po wojnie prowadzeniem orkiestry zajął się przedwojenny kapelmistrz wojskowy – P. Paczyński, który to z powodu braku funduszy, w latach 50-tych zaprzestał działalności. Wtedy to ówcześnie grający Barytonista Józef Łukasiewicz przy wsparciu starszych muzyków – Aleksandra Włastowskiego oraz Romana Wawra podjęli się dalszego prowadzenia orkiestry.  Od 1956 roku, prowadzenia orkiestry podjął się powyżej wspomniany wychowanek orkiestry – Jerzy Łubian. To pod jego prowadzeniem, pod koniec lat 60-tych orkiestra zaczęła odnosić swoje pierwsze sukcesy. Kolejnym kapelmistrzem, który prowadził orkiestrę w latach 1986-1988 był Stanisław Korniak (późniejszy kapelmistrz orkiestry OSP Lubartów)  Od 1998 r. do końca 2014 r. Orkiestrę prowadził p. Czesław Piętka. Największe jej sukcesy potwierdzone wieloma wyróżnieniami jak również nagrodami zdobytymi w przeglądach wojewódzkich, regionalnych, jak również ogólnopolskich to lata 90-te jak również 2000-czne. W roku 1998 utworzona została grupa tamburmajorek, a w 2015 grupa Mażoretek,  które swoją fantastyczną prezencją, jak również tańcem zdecydowanie wzbogacają orkiestrę. Od początku 2015 roku, do chwili obecnej kapelmistrzem jest p. Krzysztof Czajka, przy wsparciu pomocnika p. Marka Saganka. Orkiestra aktualnie liczy 25 osób i 14 osób uczących się grać. 80% członków orkiestry to młodzież szkolna. Orkiestra udziela się w lokalnym środowisku, uświetniając imprezy swoją grą uroczystości państwowe, gminne oraz kościelne.

 

Jedne z ważniejszych osiągnięć w historii orkiestry to:

2018 r. – zajęcie 1 miejsca w konkursie Marszałka Województwa Mazowieckiego KSOW

2016 r. – zajęcie 4 miejsca w konkursie Marszałka Województwa Mazowieckiego KSOW

2006 r. udział w IV Europejskiej Paradzie Orkiestr Dętych w Płońsku

2005 r. – udział w X Rewii Orkiestr Dętych w Gdańsku

2003 r. – udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Warszawie

2001 r. – udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Połczynie Zdroju

1999 – udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Koninie

1997 r. – udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Bielsku Białej

1997 r. – udział w próbie ustanowienia rekordu Guinnessa w konkurencji “Koncert Największej Strażackiej Orkiestry Świata” na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie zagrało 1500 muzyków.

1995 r. – udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Chodzieży

1993 r. – udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Ciechanowie