RODO

Ogólne klauzule informacyjne RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie, z siedzibą: Aleja Wyzwolenia 124, 08-440 Pilawa, tel. 25 685 60 64
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Joanna Rycaj. Z Inspektorem można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora