Złote Gody

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego obchodziło piętnaście par z terenu miasta i gminy Pilawa. Uroczystość w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie poprzedziła Msza św. w Kościele pw. Matki Boskiej Kodeńskiej. Jubilaci zostali uhonorowani medalami i dyplomami za długoletnie pożycie małżeńskie. Po ceremonii wręczenia medali i kwiatów wzniesiono symboliczne toasty, a następnie wysłuchano programu artystycznego w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach, przygotowanego pod kierunkiem p. Haliny Wójcik. Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych i szczęśliwych lat.