„Wisła Królowa rzek”- wyniki konkursu!

Wyniki konkursu poetyckiego „Wisła-Królowa rzek”

Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Pilawa. Organizatorem konkursu była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie.

Do MGBP wpłynęło 26 prac konkursowych. Oceny wierszy dokonało jury powołane przez Organizatora.

Prace zostały ocenione w kategoriach ( klasa: IV, V, VI) biorąc pod uwagę:

  • zgodność z tematem
  • dobór środków artystycznego wyrazu
  • oryginalność ujęcia tematu
  • wartość literacką

Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

Klasa IV

I miejsce Zuzanna Szybilska,  PSP w Gocławiu

II miejsce Nikola Nowaczewska, PSP w Trąbkach

III miejsce Jakub Zawadka, PSP w Gocławiu

Klasa V

I miejsce Michał Piętka PSP w Gocławiu

II miejsce Maria Rosłaniec, PSP w Puznówce

III miejsce Maja Górska, PSP w Puznówce

Klasa VI

I miejsce Tomasz Trzeciak, PSP w Pilawie

II miejsce Maja Aleksandra Górska, PSP w Puznówce

III miejsce Stanisław Górski, PSP w Gocławiu

 

Serdecznie dziękujemy dzieciom za udział w konkursie. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli, którzy wspierali uczniów w ich twórczej pracy.

Nagrody w najbliższym czasie zostaną dostarczone do placówek szkolnych.

Organizatorzy