„Wspólny mianownik” – warsztaty językowe dla gimnazjalistów

5 i 6 października 2017 uczniowie II klas gimnazjalnych z Pilawy i Trąbek wzięli udział w kolejnej, już czwartej edycji projektu “Wspólny mianownik” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP. Warsztaty poprowadziły dziennikarki ze Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat.

Warsztaty miały na celu wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i językowych młodych ludzi. Prowadzące koncentrowały się na temacie słów znikających z języka i zmian zachodzących w języku. Młodzież bawiła się słowami, szukała anagramów, ćwiczyła swoje zdolności komunikacyjne.

Zajęcia miały charakter multimedialny, uczestnicy bezpłatnie otrzymali materiały szkoleniowe i dyplomy poświadczające udział w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Kultury.