Jesienny konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego

„Wszystkie barwy jesieni”

Moja miejscowość w jesiennych kolorach
I. Organizator konkursu :

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie
II. Cel konkursu:

1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz umiejętnośći artystycznych uczestników.

2) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży technik plastycznych jako środka wypowiedzi.

3) Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

4) Możliwość poznania ciekawych plastycznie miejsc na terenie naszego miasta i gminy.
III. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pilawa.

2) Technika prac: dowolne techniki plastyczne, płaskie.

3) Format prac – A4 lub A3

4) Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne.

5) Prace powinny posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko, wiek (nie klasa) oraz

adres zamieszkania i telefon kontaktowy autora.

6) Prace należy dostarczyć do 17.11.2017 r. do MGOK (ul. Letniskowa 4, obok banku PKO

BP w Pilawie) lub Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie (ul. Wojska

Polskiego 2).

7) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja konkursowa powołana przez

organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 listopada. O wynikach konkursu

i terminie odbioru nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
8) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :

I) dzieci 7-10 lat

II) dzieci 11-14 lat

III) młodzież 15-19 lat
IV. Kryteria oceny pracy:

1) Zgodność z tematem.

2) Interpretacja własna tematu. Oryginalność.

3) Walory artystyczne.

4) Kompozycja.

5) Samodzielność wykonania prac.
V. Nagrody dla laureatów.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce, tj. 9 nagród rzeczowych.

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.mgokpilawa.pl (zakładka konkursy).
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie konkursu : Beata Bylinka, Monika Czajka.

Zapraszamy do wzięcia udziału 🙂